Základy a montáž přístřešků

Designové hliníkové přístřešky One Trade mají minimální nároky na stavební připravenost - v případě ukotvení pomocí ocelových přírub, je zajištění přípravy základů na objednateli.

Při přípravě základů je potřeba dodržovat správný postup a dbát na kvalitu vyhotovení.  Proto jsme pro vás připravili návod, který v několika bodech popisuje postup přípravy základů.

Stavební připravenost

 • Jako první si přesně ujasněte, kam chcete přístřešek situovat a na základě toho ve vybraném místě upravte terén do vodorovné roviny.
 • V místě pečlivě vytyčte kóty podle nákresu (ke stažení ve formátu .pdf, nebo na vyžádání).
 • Vykopejte základy do nezámrzné hloubky, což je min. 80 cm. Pokud je zemina nekvalitní a terén nerovný, prohlubte výkop na 100 až 120 cm.
 • Základová spára musí mít únosnost alespoň 150 kPa (1,5 Kg/cm2), a být také dostatečně pevná a suchá.
 • Pro uzemnění hromosvodu můžete do výkopu umístit zemní vodič FeZn30/4
 • Zvyšte kvalitu základové spáry 10 cm vrstvou zhutněného štěrkopísku -tento krok je čistě na vašem uvážení, přesto jej doporučujeme provést.
 • Stěny výkopu musí být svislé. Pokud je zemina nesoudržná, umístěte do výkopu svislé bednění - po betonáži jej vyjměte a vzniklý prostor vysypte vrstvou zeminy. Zhutnění provádějte maximálně po 20 cm vrstvách.
 • Pokud je zemina nekvalitní nebo se nacházíte v místě s nepříznivými klimatickými podmínkami, vyarmujte základy kari sítí o Ø 6mm 150/250.
 • Jakmile se přístřešek osadí a vyrovná, následuje zalití výkopu betonem c20/25 z betonárny.
 • Plochu/terén pod přístřeškem si podle vlastního uvážení vydláždit.
 • Všechny horní plochy základů musí být vodorovné - ve shodné výškové úrovni. Maximální výšková tolerance je přibližně 20 mm.
 • Mezi více přístřešky nebo jím a sousedním objektem zachovejte montážní mezeru alespoň 100 mm.

Video z montáže formou přímého betonování do předem připraveného výkopu

Video z montáže formou předem připraveného betonového základů prostřednitvím ocelové plotny

 

Video z montáže hliníkového přístřešku

 montaz

montaz2

montaz3

montaz4

montaz5