Mnoho lidí nahlíží na přístřešek pro automobil jako na pouhou otevřenou konstrukci se sotva polovičními rozměry klasické garáže. Je tomu však skutečně tak? Podívejme se, jaký byl jejich původní účel a kdy se začaly poprvé objevovat. Jakým vývojem prošly, než dostaly dnešní podobu.

Technicky vzato existovaly přístřešky na auto už od vzniku prvních automobilů, protože kvůli jednoduchosti celé konstrukce lze takto označit v podstatě jakýkoliv otevřený a zastřešený prostor, pod nějž bylo možné zaparkovat automobil.

Samotné slovo carport je pak odvozeninou od francouzského pojmu porte-cochère, tedy označení pro „krytý portál”.

S pojmem carport, a v podstatě tedy i definicí toho, jak vnímáme přístřešek na auto dnes, se však do širokého povědomí zapsal až architekt Walter Burley Griffin, a to roku 1936. Ve Wisconsinu tehdy realizoval stavbu Usonian domu, kdy hlavním požadavkem byla maximální jednoduchost. Dá se tedy říci, že se snažil o co nejminimalističtější pojetí. Usonian domy neměly ani podkroví, ani sklep, ani garáž.

Důvodem byla z pohledu architekta nejen relativní jednoduchost celé stavby, kterou neměla narušovat žádná další přístavba, ale především jeho názor, že garáže a sklep slouží primárně pro úschovu nepořádku a harampádí. Chtěl se tedy jeho hromadění vyhnout.

Předpokládal, že když garáž nahradí přístřeškem s otevřenými stranami, tedy stavbou, kam bude neustále vidět, majitelé sice budou mít možnost zde parkovat vůz, ale současně se omezí možnost sem odkládat další předměty. A bude-li obsah přístřešku na očích, okolí i stavba budou působit čistěji a elegantněji. Přístřešek sloužící jen k parkování vozu dodá celé stavbě na výjimečnosti.

V minulosti byla většina carportů samozřejmě dřevěná, nyní se do popředí dostávají spíše hliníkové, případně ocelové přístřešky na auto. A to nejen jako řešení na míru, ale také tzv. stavebnicová řešení k montáži svépomocí (jen se základním nářadím sestavené během dne či dvou).

Výhodou dnešních přístřešků je také výrazně delší životnost a minimální nároky na údržbu – díky nejen kovové konstrukci, ale také moderním krytinám, jako je polykarbonát či lexan.