18.3.2020

Pořídit přístřešek na auto či garáž je jedna věc, ale víte, jak pořídit je pojistit? A možná budete potřebovat uzavřít pojistek více.

Majetkové pojištění

Do této oblasti spadá celá řada dalších podkategorií pojištění, jaké můžete u pojišťovny sjednat. Nás zajímají tyto:

  • Pojištění nemovitosti
  • Pojištění věcí movitých
  • Havarijní pojištění
  • Pojištění nemovitosti

Např. váš dřevěný přístřešek na auto můžete pojistit dvěma způsoby.

V případech, kdy máte uzavřeno pojištění domácnosti a s přístřeškem kalkulujete už od samého počátku projektování novostavby jako s její přímou součástí (nebo se bude nacházet na stejném pozemku), je součástí tohoto pojištění také přístřešek.

Hodnotu vedlejší stavby (např. přístřešku, zahradní pergoly apod.) však nezapomeňte zahrnout do pojistné částky; v případě dříve uzavřené smlouvy ji aktualizujte jejím navýšením. Běžně se jedná o 10–20 % celkové pojistné částky hlavní budovy.

Příklad: přístřešek za 100 000 Kč = min. pojistná částka hlavní stavby
1 000 000 Kč.

Pokud ovšem přístřešek stojí na jiném pozemku než hlavní budova anebo je příliš vzdálený, nezbývá než sjednat jeho pojištění jako samostatného objektu.

Pojištění věcí movitých

Tento typ uplatníte spíše v případě garáže, ale je vhodné jej zmínit. Jeho účelem je pojištění veškerého vybavení v objektu – sekačky, kol a dalších předmětů umístěných uvnitř.

Nevztahuje se však na automobil!

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je na rozdíl od povinného ručení dobrovolné, a proto často opomíjené. Přesto se vyplatí.

Zatímco povinné ručení vám kryje záda ve chvíli, kdy svým vozem způsobíte škodu někomu jinému, u havarijního pojištění je to naopak.

Výhodou je, že nárok na pojistné plnění máte nejen, když k poškození dojde za provozu, ale i pokud dojde ke škodě během parkování pod přístřeškem.

Pokud tedy máte uzavřeno vedle pojištění nemovitosti i to havarijní a vichřice na váš přístřešek pro auto svrhne mohutný strom, který poškodí jak přístřešek, tak auto, jste kryti v obou situacích. Také tehdy, bude-li vám vůz odcizen.

 

Výluky z pojištění – na co si dát pozor

Žádné pojištění nekryje všechny typy škod. Proto ve smluvních podmínkách najdete část „Výluky z pojištění“ – vždy si ji před podpisem smlouvy důkladně prostudujte!