Teoreticky lze přístřešek na auto umístit na vlastním pozemku kamkoliv, v praxi to ale tak jednoduché nebývá. Proto je přinejmenším vhodné respektovat několik základních pravidel.

Přestože obecně platí, že ke stavbě přístřešku na auto na vlastním pozemku, na rozdíl od garáže, není třeba stavební povolení, souhlas úřadu je nezbytný. Vyplatí se umístění promyslet také s ohledem na nutnost udělení souhlasu souseda se stavbou, jestliže má být přístřešek (či jiná stavba) umístěn ve vzdálenosti kratší než dva metry od sousedního pozemku.

Z hlediska situování je zpravidla nejpraktičtějším modelem přístřešek s konstrukcí navrženou ke kotvení na fasádu domu, zejména kvůli snadné dostupnosti a komfortu. Ale také proto, že přístřešek často slouží současně, či sezónně i jako zahradní pergola. (Z tohoto důvodu je také vhodné mít zajištěn přístup k sítím.)

Umístěním přístřešku na předem připravený podklad (a ideálně na lehce vyvýšeném místě) je zajištěno bezproblémové odtékání vody, která se tak nebude zbytečně rozlévat po parkovací ploše.

Okolo přístřešku by měl být ponechán dostatek prostoru pro pohodlný přístup k vozu jak ze strany řidiče, tak spolujezdce. Ideálně však z každé strany – to s ohledem na možné budoucí rozšiřování parkovací plochy přístřešku či pořízení nového, většího automobilu.

Stejně je třeba brát ohled na kvalitu podloží (ne vždy je na zvoleném místě dostatečně kvalitní), aby uneslo celou váhu konstrukce přístřešku. V takovém případě doporučujeme alternativu v podobě tzv. stavebnicových přístřešků na auto, které mají konstrukci montovanou a o něco lehčí, k ukotvení řady z nich tak může stačit i takováto půda. V každém případě, zejména jsou-li pochybnosti o kvalitě podloží, doporučujeme provést v daném místě jeho důkladnou analýzu a vše předem zkonzultovat.