Víme, že pro řadu lidí jsou garáž a přístřešek na auto prakticky totéž a jediný rozdíl, který na první pohled identifikují, je kromě konstrukce také rozdílná cena, mnohdy výrazně.Ta by však určitě neměla být jediným faktorem, podle kterého se rozhodovat, i když i na tu se v našem článku krátce zaměříme. Jak garáž, tak přístřešek na auto mají totiž více rozdílů, než se může zdát.

Odolnost

Co se odolnosti týče, jsou moderní carportové konstrukce srovnatelné přinejmenším s kvalitní ocelovou garáží. Garáže s tradičními asfaltovými šindeli pak dokonce v mnoha směrech předčí – například zastřešení přístřešku z kvalitní oceli či polykarbonátu nemusíte zpravidla po deseti a více letech měnit, protože jejich životnost je výrazně delší.

Bezpečí

Častou, ale mylnou domněnkou je, že uzavřené stěny garáže představují automaticky vyšší úroveň zabezpečení než otevřená konstrukce přístřešku. Spíše však lze říci, že zabezpečit garáž je pouze o něco jednodušší. Ze širšího pohledu jsou však možnosti zabezpečení na obou stranách poměrně široké a na provedení nijak výrazně náročnější. Většina bezpečnostních mechanismů, jen např. v rozdílných variantách, je dostupná jak pro přístřešky, tak pro garáže.

Příkladem mohou být pohybová čidla spouštějící nejen světlo, ale také alarm, případně samozřejmě kamerový systém (více v článku o zabezpečení přístřešků pro auto).

Využití

Možností, jak můžete alternativně využít přístřešek, je celá řada. (Je jim věnován samostatný článek.) Přesto pár příkladů: asi nejčastější je využití jako zahradní pergoly, často však slouží i jako přístřešek pro venkovní vířivku anebo krytá plocha ke sportovním aktivitám. Dodatečné doplnění přístřešku o boční stěny pak může skutečně vytvořit z jeho prostoru téměř ekvivalent garáže.

Přesto lze říci, že možnosti využití garáže jsou přeci jen širší – jako dílny, skladu, ateliéru, oddělené domácí pracovny, či dokonce posilovny.

Náklady

Stavba tradiční garáže je časově náročná a mnohdy trvá i několik měsíců, během nichž se na realizaci spotřebuje výrazně větší množství materiálu než u přístřešku.

To však nutně neplatí u alternativ, jakými jsou mobilní plechové garáže či garáže betonové monolitické, jejichž realizace od doby dodání je z pravidla otázkou hodin.

Zatímco zděná garáž bez větších problémů může vyjít řádově na stovky tisíc korun, nejlevnější parkovací stání pořídíte už za cenu okolo 30 000 Kč. Prémiové modely pak typicky za 50 000 Kč a výše. Úspora nákladů je tedy ve srovnání se zděnou či betonovou garáží značná.

Ochrana před nepřízní počasí

V tomto bodě jsou si přístřešky s garážemi v podstatě rovny. Např. moderní hliníkové přístřešky na auto s lexanovou krytinou bez problému odolají intenzivnímu krupobití, ustojí i řádění orkánu a také unesou silnou vrstvu sněhu. Rozdíly se tak projeví spíše na úrovni jednotlivých typů a modelů garáží či přístřešků než na konstrukci stavby jako takové.

Dnes, kdy není problém opatřit prakticky jakýkoliv carport bočními stěnami, se nedá ani jednoznačně říci, že by byly garáže výrazně lepší, co se týče ochrany před větrem.

Naopak mohou ve srovnání s přístřešky ztrácet ve schopnosti ventilace prostoru, což je problém zejména u starších garáží.

A pokud plánujete využít část garáže jako parkovací plochu a část jako dílnu, pak je vhodnější pro dílnu vyčlenit celý prostor garáže a vůz parkovat pod přístřeškem. Nebudete tak při práci v dílně neustále v kontaktu s výpary kapalin, které z vozu průběžně unikají a jejichž přítomnost v uzavřeném a hůře větraném prostoru je po čase znatelná.

Druhou možností je volba dvojgaráže s příčkou, čímž vzniknou dvě oddělené parkovací plochy se samostatným vjezdem a vchodovými dveřmi.

Zhodnocení

Garáž u domu ještě do nedávna znamenala jeho vyšší zhodnocení při případném prodeji, ale vzhledem k současným trendům tento dříve znatelný rozdíl pomalu mizí. Jde tedy už jen o osobní preference.

V případě garáže pak přidaná hodnota zpravidla stoupá úměrně s náklady na stavbu garáže, při konečném prodeji tak nemusí být výsledné zhodnocení nutně znatelné.