I když mají kovové přístřešky na auto velmi dlouhou životnost a vypadají jako nové zpravidla i léta od pořízení a i když vyžadují v porovnání s těmi dřevěnými jen minimální údržbu, specificky v zimě se zvrubná kontrola jejich stavu vyplatí.

Poohlédněte se po stopách poškození a koroze


Časem totiž může vlhkost proniknout i skrze ochrannou antikorozní vrstvu, při včasném zásahu to však není nic vážného. Pokud však místo, kde ke korozi dochází dlouhodobě, přehlédnete, pak již to může být hodně špatné.

Zkontrolujte základy

Zejména v případě, že byla instalace přístřešku prováděna svépomocí a nikoliv zkušenými montážníky. Ti by před umístěním zkontrolovali, zda je podloží pro umístění přístřešku vyhovující, či by rovnou zbudovali základy…

Protože bez ohledu na to, jak je konstrukce přístřešku pevná, její stabilita závisí právě na kvalitě podloží a ukotvení. Pokud je zasazen pouze do hlíny či štěrkového podloží, je vhodné kontrolovat, zda nedochází k erozi či posunům, které by ohrozily stabilitu konstrukce. Např. napadá-li na něj. právě sníh.

Tomuto kroku lze navíc předejít instalací nosných sloupků do betonového či asfaltového základu.

Vyčistěte okapy

Většina typizovaných a zakázkových přístřešků na auta již v základu disponuje okapovým systémem, kterému byste čas od času měli věnovat pozornost. Určitě pak před napadáním sněhu, kdy je žádoucí odstranit všechno napadané podzimní listí a nečistoty, které se zde nahromadily. Brání totiž bezproblémovému svodu dešťové vody a tajícího ledu ze střechy. Pokud se voda v okapech nahromadí, může následně zamrznout a pak hrozí, že led příliš zatíží okapy, čímž může dojít k jejich prohnutí či dokonce utrhnutí.

Odstraňte sníh a led

Moderní přístřešky na auto, a to i ty levnější, mají dnes již poměrně vysokou nosnost, která je zpravidla na standardní sněhové podmínky více než dostačující. Existují dokonce přístřešky na auto jako Snow Sky, které disponují zvýšenou nosností a jsou speciálně navrženy do náročných podmínek a ustojí i vysoké sněhové nánosy, k nimž např. v místních podmínkách dochází jen zřídka. Přesto je průběžné odstraňování zamrzlého ledu a napadaného sněhu ze střechy žádoucí a nikterak časově náročné. Obzvláště použijete-li k tomu pomocníka, jako je např. toto hrablo na sníh ze střech přístřešků.

Sníh a led jsou poměrně těžké, obzvláště právě v silných vrstvách, obezřetnost tak není nikdy na škodu.

V místech, jako jsou horské oblasti, kde je obecně vydatnější sněhová pokrývka, je pak vhodné kromě již zmíněných speciálních modelů volit např. alespoň přístřešek na auto se svislou střechou, která omezuje hromadění sněhu a usnadňuje jeho odstraňování.